MENU


 737 810 265    info@nosenideti.cz

Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů

Rozhodli jste se vrátit zboží zakoupené v našem internetovém obchodě? Do 14 dnů od převzetí zboží od dopravce to můžete učinit několika způsoby:

 Zasláním oznámení o odstoupení od kupní smlouvy na email info@nosenideti.cz, nebo na naši adresu:

Věra Kalousková
Brigádnická 237
50303 Smiřice

Použít můžete připravený formulář, stáhnout si ho k vytištění můžete ve formátu .pdf zde, jakou formou nám odstoupení oznámíte je ale na vás.

Samozřejmě můžete také poslat zboží rovnou zpět a vůli odstoupit od kupní smlouvy vyjádřit přiloženým vzkazem/dopisem. Nezapomeňte poslat číslo účtu, na který vrátit platbu zpět. 


 Zašlete prosím zboží dobře zabalené (a v případě pošty raději s podacím lístkem, ať můžete balík pro případ potíží s přepravou dohledat, bez podacího lístku je nepojištěný a nemusí k nám dorazit) zpět na naši adresu:

Věra Kalousková
NošeníDětí.cz
Brigádnická 237
50303 Smiřice

Vracené zboží můžete poslat také na Zásilkovnu, vyzvednout balíček můžeme na pobočce Smiřice - Vinotéka U číše, Zemanova 39. Náš kontaktní telefon je 737 810 265, email info@nosenideti.cz.


Pro vyslání zboží po oznámení o odstoupení není zákonem stanovený žádný limit, ale čím dříve zboží zašlete zpět, tím dříve budeme moci vrátit zpět peníze. Detailnější informace o právu odstoupení od kupní smlouvy naleznete v Obchodních podmínkách nebo v poučení níže.

 Prosím, neposílejte zpět zboží s dobírkou, takové balíky nemůžeme převzít. Platbu vždy pošleme zpět až po přijetí zboží a vyřízení vratky. 

 Zákon stanoví 14denní lhůtu „na rozmyšlenou“ a dává vám tak možnost prohlédnout a vyzkoušet si zboží. Toto zkoušení by však mělo sloužit pouze k nezbytnému seznámení se s vlastnostmi a funkcemi zboží, a to v podstatě v takovém rozsahu, jako když si jej zkoušíte při koupi v kamenném obchodě. V opačném případě by šlo o používání zboží, při kterém by se jeho hodnota snižovala. I tak můžete od smlouvy odstoupit. V obchodních podmínkách zákon umožňuje možnost z vracené částky odečíst poměrnou část kupní ceny odpovídající snížení hodnoty. Např. pokud zakoupený šátek nosíte, vyperete, přijmeme ho zpět, ovšem na e-shopu ho můžeme vystavit k dalšímu prodeji pouze se slevou, protože se již nejedná o zboží v novém stavu, o tuto slevu tedy ponížíme vracenou částku kupní ceny.  


Výměna zboží za jiné

Zákon nic takového neupravuje, ale rádi vám vyjdeme vstříc. Rozhodnete-li se nepoužívané zboží s původním obalem ve lhůtě 14 dnů od doručení vyměnit za jiné, stačí ho bezpečně zabalit a poslat ho zpět na naši adresu spolu s kontaktem na Vás a instrukcemi, za co měnit. My tu pak výměnu zpracujeme a ozveme se vám zpět s informací o případném přeplatku/nedoplatku a termínu doručení. Při první výměně neúčtujeme další poštovné směrem k vám a je tedy v naší režii.
Nejste-li si jisti, pište na info@nosenideti.cz.

holčička v krabici


Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy
1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Věru Kalouskovou, Brigádnická 237, 50303 Smiřice, IČ 74009826, tel. 737810265, email info@nosenideti.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.


2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Zboží zejména bez zbytečného odkladu zašlete zpět na adresu Věra Kalousková, Brigádnická 237, 50303 Smiřice. 
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 KOŠÍK

Váš nákupní košík je prázdný.